Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH

DIỄN GIẢ

GIỚI THIỆU

QUYỀN LỢI THAM DỰ

THAM GIA NGAY ➔ 

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
  • NGÀNH TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT 
  • CHIẾN LƯỢC GIẢI NGÂN 2024

TP. Hồ Chí Minh

8h30 - 12h | 16/12/2023

Hà Nội

8h30 - 12h | 17/12/2023

Liberty Central Citypoint
59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1

The Hanoi Club Hotel
76 Yên Phụ, Tây Hồ

FinPeace tự hào giới thiệu sự kiện hàng năm lớn nhất của mình - Investment Outlook 2024, một nền tảng quan trọng cho nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm cơ hội đầu tư độc đáo và thông tin chiến lược. Với chủ đề 'Đi Tìm Tăng Trưởng', sự kiện không chỉ là cơ hội để những nhà đầu tư lắng nghe quan điểm của chuyên gia, mà còn là nơi để chia sẻ quan điểm và chiến lược với, tạo ra sự kết nối và hiểu biết sâu rộng trong cộng đồng đầu tư. 

Sự kiện không chỉ hỗ trợ những quyết định đầu tư thông minh mà còn là cơ hội để kết nối trong một cộng đồng đầu tư văn minh và hiểu biết: có phương pháp - có kỷ luật - tâm lý vững vàng - bình an tài chính.

Các chuyên gia FinPeace, nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, nhà đầu tư mới và các chuyên gia chứng khoán uy tín sẽ cùng thảo luận trong không gian lành mạnh, đầy sức sống, với cơ hội kết nối không giới hạn trong thế giới đầu tư. 

"Investment Outlook 2024: Đi tìm Tăng trưởng" hứa hẹn sẽ giúp nhà đầu tư định hình chiến lược đầu tư của mình và theo dõi xu hướng thị trường trong năm 2024."  

PHÂN TÍCH NGÀNH TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT
& CHIẾN LƯỢC GIẢI NGÂN CHO 2024 

TIẾP CẬN
CHUYÊN GIA UY TÍN
CHƯA BAO GIỜ DỄ HƠN

Cơ hội nắm bắt & thảo luận trực tiếp về ngành, doanh nghiệp triển vọng & chiến lược giải ngân hiệu quả cho năm 2024

THAM GIA NGAY ➔ 

*Danh sách diễn giả sẽ tiếp tục được cập nhật trước sự kiện

Mr. Hồ Sỹ Hòa
Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư, Chứng khoán DNSE

Tên
Chức danh 

Mr. Nguyễn Tuấn Anh
Founder FinPeace 

Mr. Trần Đức Anh
Giám đốc Vĩ mô & Chiến lược thị trường, KBSV 

Mr. Nguyễn Duy Anh
Trưởng phòng quản lý danh mục, VCBF

Mr. Nguyễn Thế Minh
Giám đốc Phân tích Khối KHCN, Chứng khoán Yuanta

Nội dung sự kiện tại TP Hà Nội (17/12/2023)
Check in - Đón khách
Nhìn lại VnIndex 2023
Hiệu quả các chiến lược đầu tư 2023: Bài học thực chiến cho nhà đầu tư
Động lực nào cho tăng trưởng thế giới và Việt Nam?
Triển vọng đầu tư 2024
Dự báo Kịch bản VnIndex 2024: Cẩn trọng và quyết liệt sao cho đúng?
Chiến lược giải ngân cho đầu tư ngắn hạn theo cung cầu thị trường
Chiến lược giải ngân cho đầu tư dài hạn 
Tea break
Panel Discussion: Bàn tròn chuyên gia
- Chiến lược tích sản 
- Chiến lược sideway
- Chiến lược trending
- Động lực nào khiến vĩ mô thế giới trở về trạng thái tốt trong 2024?
- Việt Nam năm 2024 ở đâu trong chu kỳ trong 50/10/5 năm?
- Điểm giải ngân cụ thể theo Quý 
- Ứng xử với biến động thời sự 2024
- Quan điểm ngành và chiến lược đầu tư, giải ngân, chọn cổ phiếu của từng chuyên gia & kỳ vọng lợi nhuận
Hỏi - Đáp
Kết thúc hội thảo chính
Ngành nào sẽ có tăng trưởng cơ bản mạnh trong môi trường lãi suất thấp 2024?
8:30
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00
10:20
10:40
10:50
11:30
12:00
Private Lunch: Dùng bữa trưa riêng cùng nhóm chuyên gia
Private Session: Thảo luận & tư vấn sâu cùng nhóm chuyên gia
Kết thúc Private Session
12:30
13:30
15:45

Nội dung sự kiện tại TP Hồ Chí Minh (16/12/2023)

Check in - Đón khách
Nhìn lại VnIndex 2023
Hiệu quả các chiến lược đầu tư 2023: Bài học thực chiến cho nhà đầu tư
Động lực nào cho tăng trưởng thế giới và Việt Nam?
Triển vọng đầu tư 2024
Dự báo Kịch bản VnIndex 2024: Cẩn trọng và quyết liệt sao cho đúng?
Chiến lược giải ngân cho đầu tư ngắn hạn theo cung cầu thị trường
Chiến lược giải ngân cho đầu tư dài hạn 
Tea break
Panel Discussion: Bàn tròn chuyên gia
- Chiến lược tích sản 
- Chiến lược sideway
- Chiến lược trending
- Động lực nào khiến vĩ mô thế giới trở về trạng thái tốt trong 2024?
- Việt Nam năm 2024 ở đâu trong chu kỳ trong 50/10/5 năm?
- Điểm giải ngân cụ thể theo Quý 
- Ứng xử với biến động thời sự 2024
- Quan điểm ngành và chiến lược đầu tư, giải ngân, chọn cổ phiếu của từng chuyên gia & kỳ vọng lợi nhuận
Hỏi - Đáp
Kết thúc hội thảo chính
Ngành nào sẽ có tăng trưởng cơ bản mạnh trong môi trường lãi suất thấp 2024?
8:30
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00
10:20
10:40
10:50
11:30
12:00
Private Lunch: Dùng bữa trưa riêng cùng nhóm chuyên gia
Private Session: Thảo luận & tư vấn sâu cùng nhóm chuyên gia
Kết thúc Private Session
12:30
13:30
15:45

TP Hồ Chí Minh  (16/12/2023)

TP Hà Nội (17/12/2023)

Nội dung sự kiện tại TP Hà Nội (17/12/2023)

12:30
13:30
15:45
Private Lunch: Dùng bữa trưa riêng cùng nhóm chuyên gia
Private Session: Thảo luận & tư vấn sâu cùng nhóm chuyên gia
Kết thúc Private Session
8:30
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00
10:40
10:20
10:50
11:30
Ngành nào sẽ có tăng trưởng cơ bản mạnh trong môi trường lãi suất thấp 2024?
Hỏi - Đáp
Kết thúc hội thảo chính
Check in - Đón khách
Nhìn lại VnIndex 2023
Hiệu quả các chiến lược đầu tư 2023: Bài học thực chiến cho nhà đầu tư
Động lực nào cho tăng trưởng thế giới và Việt Nam?
Triển vọng đầu tư 2024
Dự báo Kịch bản VnIndex 2024: Cẩn trọng và quyết liệt sao cho đúng?
Chiến lược giải ngân cho đầu tư ngắn hạn theo cung cầu thị trường
Chiến lược giải ngân cho đầu tư dài hạn 
Tea break
Panel Discussion: Bàn tròn chuyên gia
- Chiến lược tích sản 
- Chiến lược sideway
- Chiến lược trending
- Động lực nào khiến vĩ mô thế giới trở về trạng thái tốt trong 2024?
- Việt Nam năm 2024 ở đâu trong chu kỳ trong 50/10/5 năm?
- Điểm giải ngân cụ thể theo Quý 
- Ứng xử với biến động thời sự 2024
- Quan điểm ngành và chiến lược đầu tư, giải ngân, chọn cổ phiếu của từng chuyên gia & kỳ vọng lợi nhuận
Video
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Diễn giả: Mr. Trần Đức Anh, KBSV
Diễn giả: Mr. Giang Việt Hoàng, FinPeace
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Diễn giả: Mr. Nguyễn Duy Anh, VCBF
Panelist`:
Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Mr. Trần Đức Anh, KBSV
Mr. Nguyễn Duy Anh, VCBF
Mr. Hồ Sỹ Hoà, DNSE

Nội dung sự kiện tại TP Hồ Chí Minh (16/12/2023)

12:30
13:30
15:45
Private Lunch: Dùng bữa trưa riêng cùng nhóm chuyên gia
Private Session: Thảo luận & tư vấn sâu cùng nhóm chuyên gia
Kết thúc Private Session
8:30
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00
10:40
10:20
10:50
11:30
Ngành nào sẽ có tăng trưởng cơ bản mạnh trong môi trường lãi suất thấp 2024?
Hỏi - Đáp
Kết thúc hội thảo chính
Check in - Đón khách
Nhìn lại VnIndex 2023
Hiệu quả các chiến lược đầu tư 2023: Bài học thực chiến cho nhà đầu tư
Động lực nào cho tăng trưởng thế giới và Việt Nam?
Triển vọng đầu tư 2024
Dự báo Kịch bản VnIndex 2024: Cẩn trọng và quyết liệt sao cho đúng?
Chiến lược giải ngân cho đầu tư ngắn hạn theo cung cầu thị trường
Chiến lược giải ngân cho đầu tư dài hạn 
Tea break
Panel Discussion: Bàn tròn chuyên gia
- Chiến lược tích sản 
- Chiến lược sideway
- Chiến lược trending
- Động lực nào khiến vĩ mô thế giới trở về trạng thái tốt trong 2024?
- Việt Nam năm 2024 ở đâu trong chu kỳ trong 50/10/5 năm?
- Điểm giải ngân cụ thể theo Quý 
- Ứng xử với biến động thời sự 2024
- Quan điểm ngành và chiến lược đầu tư, giải ngân, chọn cổ phiếu của từng chuyên gia & kỳ vọng lợi nhuận
Video
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Diễn giả: Mr. Nguyễn Thế Minh, Yuanta
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tiến Đạt, FinPeace
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Diễn giả: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Panelist`:
Mr. Nguyễn Tuấn Anh, FinPeace
Mr. Nguyễn Thế Minh, Yuanta

TP Hồ Chí Minh  (16/12/2023)

TP Hà Nội (17/12/2023)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Tham gia phiên hội thảo chính thức và private session để có cơ hội tư vấn trao đổi trực tiếp với chuyên gia - diễn giả

PHÍ THAM DỰ & QUYỀN LỢI 

*Áp dụng giảm 10% Early Bird từ ngày 30/11 đến hết ngày 06/12/2023.
Không áp dụng kèm chương trình ưu đãi cho hội viên

Explorers

EXPLORERS

1,900,000

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader 
• Tea-break

THAM GIA NGAY ➔ 

Members

Ưu đãi dành cho 
Khách hàng FinPeace

EXPLORERS

SUPER EXPLORERS

1,200,000

2,400,000

Ưu đãi early bird

Ưu đãi early bird

Ưu đãi early bird

Super
Explorers

SUPER EXPLORERS

3,600,000

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Private lunch & talk với chuyên gia
• Bộ quà tặng đặc biệt
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader
• Tea-break

Số lượng có hạn

PHÍ THAM DỰ & QUYỀN LỢI 

*Áp dụng giảm 10% Early Bird từ ngày 30/11 đến hết ngày 06/12/2023.
Không áp dụng kèm chương trình ưu đãi cho hội viên

Explorers

EXPLORERS

1,900,000

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader 
• Tea-break

THAM GIA NGAY ➔ 

Members

Ưu đãi dành cho 
Khách hàng FinPeace

EXPLORERS

SUPER EXPLORERS

1,200,000

2,400,000

1,710,000

Ưu đãi early bird

Ưu đãi early bird

Ưu đãi early bird

Super
Explorers

SUPER EXPLORERS

3,600,000

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Private lunch & talk với chuyên gia
• Bộ quà tặng đặc biệt
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader
• Tea-break

3,240,000

Ưu đãi early bird

Ưu đãi early bird

Số lượng có hạn

PHÍ THAM DỰ & QUYỀN LỢI 

Explorers

EXPLORERS

1,900,000VND

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader 
• Tea-break

Explorers

SUPER EXPLORERS

3,600,000VND

• Vé tham dự sự kiện cho 1 người
• Báo cáo Chiến lược 2024 bản in
• Private lunch & phiên thảo luận nhóm cùng chuyên gia - khách mời
• Bộ quà tặng đặc biệt
• Trading Deck: Bộ thẻ cho Trader
• Tea-break

THAM GIA NGAY ➔ 

Members

Ưu đãi dành cho 
Khách hàng FinPeace

EXPLORERS

SUPER EXPLORERS

1,200,000VND

2,400,000VND

Super

Nhập mã 
Nhận ngay ưu đãi: 

EarlyBird - Chốt deal sớm: 


Group - Thêm bạn thêm vui (nhóm 3 người):


Hội viên FinPeace mãi Peace!: 


ĐĂNG KÝ THAM GIA

Vui lòng chuyển khoản và gửi ảnh chụp màn hình giao dịch thành công đính kèm

THAM GIA NGAY 

TP Hồ Chí Minh - 16/12/2023
TP Hà Nội - 17/12/2023

Heading 3

Nội dung chuyển khoản:
Họ tên_SĐT_Hạng vé_IO2024

*BTC sẽ gửi email xác nhận đăng ký thành công. Vui lòng điền đúng thông tin, BTC không chịu trách nhiệm khi điền sai

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Vui lòng chuyển khoản và gửi ảnh chụp màn hình giao dịch thành công đính kèm

Buy now

+

Thêm

SUPER EXPLORERS HCM - 16/12

Buy now

+

Thêm

EXPLORERS HN - 17/12

Buy now

+

Thêm

SUPER EXPLORERS HN - 17/12

Buy now

+

Thêm

EXPLORERS HCM - 16/12

THANH TOÁN

ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI THAM DỰ

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG/HỌC VIÊN CỦA FINPEACE
Nhập mã MUASOM để được giảm 10% khi đăng ký từ ngày 1/12/ - 6/12/2023
Nhập mã MUA3TANG1 để được tặng thêm 1 vé Explorers khi đăng ký nhóm 3 người
Nhập mã là SĐT khi mua hạng vé Explorers.
(VD: 0123456789)
Nhập mã theo cú pháp SSĐT khi mua hạng vé Super Explorers. (VD: S0123456789)
038.769.1111
056.788.3888
LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NHÌN LẠI SỰ KIỆN INVESTMENT OUTLOOK 2023

  • Báo chí nói gì về sự kiện?

*Nhấn vào để xem chi tiết

VỀ FINPEACE

FinPeace là đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo và đầu tư chuyên nghiệp cho các cá nhân, giúp nâng cao năng lực tài chính tự thân, nắm quyền làm chủ tài chính cũng như cuộc sống của mình. Sứ mệnh lớn nhất mà FinPeace theo đuổi là mở rộng cơ hội đầu tư và rút ngắn hành trình chạm tới tự do tài chính cho mọi người. FinPeace đặt niềm tin rằng, với tất cả những nguồn lực bên trong như kiến thức, kinh nghiệm, tư duy, mục tiêu,… bạn mới là nhân vật chính trong bản kế hoạch tài chính cá nhân của mình. Chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn công cụ, kiến thức và sự đồng hành để bạn nhanh chóng đạt được sự tự chủ tài chính đó.

20.000+

giờ kinh nghiệm đào tạo

5.000+

lượt học viên trong 6 tháng

chương trình đào tạo

20+

Công ty Cổ phần FinPeace - đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo và đầu tư chuyên nghiệp & uy tín, giúp nâng cao năng lực tài chính tự thân.

Giấy phép ĐKKD số 0110016940 cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.

KẾT NỐI VỚI FINPEACE

Địa chỉ: LK 23, Số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: +84 56 395 9999